Wpływ serwera na funkcjonowanie strony WWW

Serwis internetowy firmy pełni funkcję wirtualnego biura, które powinno być zawsze czynne. Stabilne funkcjonowanie strony internetowej zależne jest od działania serwera WWW, dlatego ważny jest wybór takiego, który będzie niezawodny. To na serwerze znajdują się zarówno elementy konieczne do stworzenia strony WWW, jak i elementy systemowe, niezbędne do funkcjonowania serwisu. Znajduje się na nim również poczta elektroniczna firmy. Strona WWW, która zawsze działa, przyczynia się do budowania profesjonalnego wizerunku przedsiębiorstwa.

Przy wyborze właściwego serwera należy zwrócić szczególną uwagę na parametry usługi. Kluczowe parametry, które powinno się przeanalizować to m.in. powierzchnia dyskowa, transfer, liczba kont e-mail, czy baz danych możliwych do utworzenia w ramach serwera. Wybór serwera WWW o optymalnych parametrach, odpowiadających potrzebom strony internetowej to gwarancja, że firmowy serwis będzie działał prawidłowo.

Powierzchnia dyskowa

Powierzchnia dyskowa jest jednym z decydujących parametrów przy wyborze usługi. Przestrzeń serwera to inaczej ilość danych, które można na nim umieścić. Mogą to być zarówno pliki konieczne do stworzenia i funkcjonowania strony WWW, jak i bazy danych czy konta pocztowe pracowników firmy. Warto sprawdzić, czy powierzchnią dyskową serwera można dysponować dowolnie. Jest to ważna cecha, gdyż umożliwia dostosowanie podziału do potrzeb firmy (niektóre przedsiębiorstwa mają bardziej rozbudowaną stronę WWW, inne natomiast stawiają na komunikację z klientem za pośrednictwem poczty e-mail itp.). Ponadto, swoboda w dysponowaniu miejscem na serwerze, jest korzystna jeśli chodzi o konta firmowej poczty elektronicznej. Możliwe jest tworzenie kont e-mail (np. dla pracowników) bez ograniczeń.

Transfer danych i liczba domen

Inną, kluczową cechą serwera jest transfer. Jest to ilość danych, które mogą zostać przesłane do i z serwera w określonym okresie. W większości przypadków rozliczenia transferu dokonuje się  w skali roku. Jest to najlepsze rozwiązanie dla klienta. Czasem jednak transfer podany jest w skali roku, a rozliczany miesięcznie, przy czym niewykorzystana ilość danych, które można przesłać nie przechodzi na kolejny miesiąc. W takim przypadku straty ponosi klient, zwłaszcza, gdy odwiedzalność firmowej strony WWW jest sezonowa (zmienia się zależnie od okresu w roku lub przeprowadzanych przez przedsiębiorstwo akcji marketingowych, reklamowych). Jeśli więc transfer serwera, rozliczany jest miesięcznie, a nie rocznie, istnieje zagrożenie przekroczenia go w niektórych miesiącach lub niewykorzystania w pozostałych.

Warto również zwrócić uwagę na liczbę domen, które mogą zostać przypisane do serwera. W tym przypadku najlepszym rozwiązaniem jest usługa, na którą można przekierować nieograniczoną liczbę domen. Pozwala to nie tylko na przypisanie wielu adresów internetowych do jednej strony WWW, ale również umieszczenie kilku serwisów WWW na jednym serwerze.

Parametry bezpieczeństwa

Przed dokonaniem wyboru serwera warto zapoznać się z listą parametrów bezpieczeństwa serwera, gdyż są one gwarancją stabilności usług. Mimo iż, parametry serwera są ważne dla klientów, niektórzy hostingodawcy nie udostępniają takich danych. Świadczy to o nieprofesjonalnym podejściu do klientów firm oferujących usługi hostingowe. Jawność parametrów znacząco ułatwia przemyślany wybór takiej usługi oraz wykorzystanie jej w pełni.

Zabezpieczenia i filtry

Równie ważne, jak wszystkie wyżej wymienione cechy, jest bezpieczeństwo danych znajdujących się na serwerze. Usługodawca powinien zapewnić swoim klientom ochronę antywirusową i antyspamową na najwyższym poziomie, a odpowiedni zapis o nich umieścić w regulaminie oraz opisie usługi. Jest to o tyle ważne, iż gwarantuje ochronę firmowych danych przed niepożądanymi działaniami z zewnątrz.

Czynniki zewnętrzne (np. wirusy) to nie jedyne zagrożenie czyhające na dane znajdujące się na serwerze. Bardzo łatwo bowiem o przypadkowe wykasowanie plików przez użytkowników. W celu zabezpieczenia danych, przed tego typu wypadkami, firmy hostingowe wykonują kopie bezpieczeństwa (tzw. backup’y), czyli kopie danych zapisanych na serwerze. Wybierając serwer należy więc sprawdzić jak często są one wykonywane, jak długo przechowywane oraz czy dostęp do nich jest odpłatny.

Usługodawca powinien w umowie zapewnić również tzw. Service Level Agrement (SLA), czyli utrzymanie i systematyczne poprawianie ustalonego między klientem a nim poziomu jakości usługi. Dodatkową informacją, która powinna być zamieszczona w regulaminie, to dostępność serwera w skali roku. Czyli inaczej odpowiedni zapis dotyczący tego, przez jaki czas serwer może być niedostępny w ciągu dnia, miesiąca, czy roku (np. nazwa.pl gwarantuje dostępność usług przez 99,9 % czasu w roku).

Oprogramowanie

W celu ułatwienia i usprawnienia klientom korzystania z usług, firmy hostingowe oferują specjalne, autorskie oprogramowania do obsługi serwerów oraz kont pocztowych. Takie narzędzia powinny być łatwe i intuicyjne w obsłudze. Warto sprawdzić podczas okresu testowego, czy spełniają te warunki. Najskuteczniejszym sposobem pełnej weryfikacji, czy oprogramowanie jest odpowiednie dla użytkownika, jest wykonanie przez niego kilku czynności testowych (np. założenie bazy danych, przekierowanie domeny na serwer, założenie konta e-mail).

Testowanie usługi

Przed podjęciem ostatecznej decyzji korzystnie jest przetestować usługę. Większość firm hostingowych oferuje 14-dniowy test, a niektóre nawet umożliwiają zupełnie darmowe korzystanie z serwera przez 6 miesięcy. Dzięki temu można ocenić, czy dana usługa odpowiada wymaganiom przedsiębiorstwa oraz zapoznać z jej oprogramowaniem (programami do zarządzania serwerem oraz do obsługi poczty e-mail).

Odpowiedni serwer dla firmy

Podczas wyboru usług, wszystkie parametry należy odnieść do tego, w jaki sposób będą one wykorzystywane. Wybór usługi, o odpowiedniej dla potrzeb serwisu powierzchni dyskowej oraz transferze, zależy od tego, jakie pliki będą się na nim znajdować. Jeśli na stronie będzie wiele plików multimedialnych (np. dźwiękowych lub graficznych) nieodzowny będzie wybór serwera o większej powierzchni. Od tego, jakie dane zgromadzone będą w ramach usługi, zależy również wysokość transferu. Ważna jest również częstotliwość aktualizacji strony WWW, natężenia kontaktu z klientami za pośrednictwem poczty e-mail itd.

Jeżeli przedsiębiorstwo nie posiada jeszcze serwisu internetowego korzystnym wyjściem będzie zakup serwera wraz z gotową stroną. Integracja tych usług daje pewność, że ich parametry będą do siebie dopasowane.

Serwer a strona

Właściwy dobór serwera WWW do firmowego serwisu internetowego gwarantuje jego bezawaryjne działanie przez 7 dni w tygodniu 24h/dobę. Znacząco ułatwia to kontakt klienta z firmą, zapewnia swobodny dostęp do informacji o produktach. Dzięki temu klienci mogą skorzystać z oferty przedsiębiorstwa niemal zawsze. Przekłada się to na satysfakcję klientów firmy, a co za tym idzie, wzrost sprzedaży oraz dochód przedsiębiorstwa. Wpływa również korzystnie na budowę wizerunku stabilnej i profesjonalnej firmy.

Daniel Kotyras
NetArt