Tag Archives: warszawa

Departament Kreatywności Czyli czym zajmuje się agencja interaktywna

Agencja interaktywna – te słowa stają się coraz bardziej popularne. Praktycznie każdy kto korzysta z Internetu musiał się z nimi spotkać. Jednakże niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego czym takie firmy naprawdę się zajmują. Agencja interaktywna zajmuje się odpowiednim przygotowaniem oraz wdrożeniem strategii budowy wizerunku danej firmy w Internecie. Pomocą służą jej tutaj założenia marketingowych przedstawione wcześniej przez klienta. ... Read More »

Chcesz założyć sklep swoj własny system sprzedaży?

Chcesz dotrzeć do klientów przed konkurencją?   Własna platforma? Jeśli chcesz założyć swój własny nie zależny sklep  Departament Kreatywności pomoże ci w tym. We własnej komercyjnej  domenie będziesz prowadził swój własny , niezależny system sprzedażowy. Nauczymy cie lub wyręczymy jak aktualizować ceny, dodawać asortyment czy zdjęcia. Połączymy z systemem płatności i wdrożymy cały system.Nie czekaj zacznij zarabiać my ci w ... Read More »

Przyszłość Architektoniczna – Warszawa 2012?

Jeżeli stolicy uda się zrealizować plany, centrum Warszawy zmieni się nie do poznania. Ma stać się bardziej nowoczesne, a jednocześnie przyjazne dla pieszych i rowerzystów. Na wizualizacjach pojawiły się szklane drapacze chmur sięgające do prawie 300 m., otwarte i zadaszone pasaże dla pieszych oraz deptaki z fontannami. Wizualizacje są tylko zapowiedzią nowego planu, który jeszcze nie jest ostateczny. Już 22 ... Read More »

Czym jest NLP?

NLP jest cał­ko­wi­cie uni­kal­nym, syner­gicz­nym połą­cze­niem cyber­ne­tyki, neu­ro­lo­gii, ofe­ru­ją­cym prak­tyczne metody bły­ska­wicz­nego roz­woju oso­bi­stego. Jest to bar­dzo sze­roka dzie­dzina, któ­rej uczy się w prak­tycz­nie każ­dym kraju na naszej pla­ne­cie, mająca wpływ na psy­cho­lo­gię, lin­gwi­stykę, komu­ni­ka­cję w biz­ne­sie, tre­ningi, edu­ka­cję i inne obszary. NLP zaczęło się ponad 25 lat temu i obec­nie jest bar­dzo róż­no­rodne z roz­ma­itymi ?szko­łami? na całym świecie. ... Read More »

Wszyscy budujemy Warszawę dzięki Google Building Maker!

Autorem poniższego tekstu jest Bogusław Milka Dość niezauważenie w polskich mediach przeszedł kilka dni temu debiut nowego programu Google Building Maker. Najnowsze dzieło amerykańskiego koncernu to web?owa aplikacja do masowego przetwarzania zdjęć satelitarnych w modele trójwymiarowych budynków, które później będzie można zobaczyć w Google Earth. I tym razem sięgnięto po ideę ?crowdsourcing? i postanowiono do współpracy namówić rzesze wolontariuszy, którzy ... Read More »