Sklep internetowy a przetwarzanie danych osobowych

Prowadząc sklep internetowy e-commerce, właściciel gromadzi dane osobowe klientów. W świetle prawa traktowane jest jako przetwarzanie danych osobowych . Wiele elementów objętych ochroną prawa autorskiego jest wykorzystywane przez przedsiębiorców zupełnie nieświadomie. O czym warto wiedzieć, żeby uniknąć ewentualnych problemów?

Sklep internetowy a przetwarzanie danych osobowych

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych zobowiązuje każdego administratora zbioru przetwarzanych danych osobowych do zarejestrowania go u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Osobie odpowiedzialnej za postępowanie z danymi osobowymi w danej firmie, która tego nie dopilnuje, może grozić kara grzywny, ograniczenia wolności lub nawet jej pozbawienia (w okresie do 1 roku). Zbiory powstają bardzo łatwo,  sklepy internetowe online prowadzą działalność handlową w naturalny sposób pozyskują dane osobowe swoich klientów, których potrzebują chociażby do wysyłki sprzedanych towarów czy kontaktu. Bardzo często wpisy przechowuje się w zorganizowanej bazie danych, czyli w formie zbiorowej. Prawo traktuje tę czynność jako przetwarzanie danych osobowych, podlegające wyżej wspomnianej procedurze zgłoszenia bazy do GIODO, wyjątkiem są zbiory danych wykorzystywane wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Należy pamiętać, że jeżeli dane klientów przetwarzane w różnym celu (np. zarówno w celach związanych z realizacją zamówień, jak i w marketingowych), to muszą one być zgłoszone odrębnie, na oddzielnym formularzu zgłoszeniowym.

Wzór formularza zgłoszeniowego do GIODO można pobrać z strony egiodo.giodo.gov.pl (dla posiadających bezpieczny podpis elektroniczny istnieje możliwość wypełniania on-line; w innym przypadku należy wysłać go pocztą). Rejestracja powinna nastąpić przed rozpoczęciem procesu przetwarzania danych, przy czym liczy się moment złożenia wniosku, a nie rejestracji zbioru.

 

Jeśli sa państwo zainteresowani pomocą w realizacji sklepu e -commerce , służymy w tej materii pomocą departament.org