Second Life jako Polska platforma edukacyjna

Grupa projektowa: 4 osoby z MI2. Osoba spoza grupy pomagająca w projekcie: Tomasz (robienie filmików).
Cele zaplanowane: stworzenie przejrzystej, zrozumiałej strony dla nieinformatyków zainteresowanych stosowaniem w dydaktyce najnowszych narzędzi e-learningowych; eksploracja i zaprezentowanie możliwości edukacyjnych SecondLife.

Grupa docelowa: nauczyciele oraz inne osoby zainteresowane możliwościami edukacyjnymi w platformie 3D.
Sposób przygotowania i realizacji: jako narzędzi użyto społecznych serwisów Web2.0: Blogger (strona internetowa), YouTube (tworzenie i osadzanie wideo), PicasaWeb (tworzenie galerii), Dokumenty Google (dokumentacja projektu), Gmail (komunikacja członków grupy), Second Life (zapoznanie sie z możliwościami).
Cele zrealizowane:

  • praktycznie opanowałyśmy: możliwości platform 3D, metody projektowej; możliwości i ograniczenia narzędzi online służących do tworzenia dokumentów, galerii zdjęć i filmów, publikacji wspomagania zarządzania czasem;
  • nabyłyśmy zdolności komunikowania się w grupie, kreatywnego myślenia, autoprezentacji, skutecznego wyszukiwania informacji;
  • utworzyłyśmy przewodnik dla zainteresowanych korzystaniem z wirtualnego świata SL, (przedstawiłyśmy podstawowe zasady poruszania sie, po wirtualnym świecie, stworzyłyśmy przejrzystą i czytelną stronę w Bloggerze);
  • pokazałyśmy, że SL może być platformą edukacyjną;
  • zaprezentowałyśmy możliwości edukacyjne w SL nauczycielkom w 3 szkołach (dwóch szkołach podstawowych i liceum ogólnokształcącym w B-B).
Nabyte przez nas umiejętności: tworzenie stron w serwisach Web2.0, komunikowanie się za pomocą nowoczesnych narzędzi online, publikowanie filmów online, tworzenie galerii zdjęć, tworzenie struktur nawigacyjnych, wspomaganie zarządzania przy pomocy narzędzi online.
Najmocniejsze strony produktu: przejrzysta i łatwa obsługa dla czytelników.
Najsłabsze strony pracy nad projektem: słaba organizacja pracy w grupie, późna konsultacja z grupą docelową.
Refleksja: Jest bardzo ważne, aby temat projektu był uznawany przez grupę za motywacyjny. Warto zwrócić szczególną uwagę na wcześniejsze zaplanowanie poszczególnych etapów projektu. Harmonogram musi być ustalony z góry i pilnowany. Ważny jest także przydział ról stosowny do cech charakteru, preferencji i możliwości. Kontakt z grupą docelową powinien być przeprowadzany jak najwcześniej a nie na końcu projektu – aby móc wyciągać wnioski. Warto ustalić system kontroli wewnętrznej (każdy ma osobę, która go sprawdza).
Terminy nie oznaczają, że trzeba coś zrobić „na wtedy”. Można wcześniej! :-D
Adres strony projektu: edukacjawsl.blogspot.com