Podstawy SEO czyly synonimiczność

Jedną z podstawowych form istnienia podmiotu (firmy,osoby,usługi) w Internecie jest pozycjonowanie stron. To konieczne, gdy chcemy naszą stronę rozpowszechnić w Internecie na większą skalę.ia budowania wizerunku i docierania do docelowych grup klientów.


By taka reklama stała się skuteczna, trzeba w sieci zamieścić jak najwięcej artykułów  dotyczących działalności, którą Państwo lub Państwa firma prowadzicie. Najlepiej zrobić to przez rozpowszechnianie artykułów synonimicznych, czyli zawierających takie same informacje i tą samą treść, ale pod różnymi postaciami. Artykuły takie to nic innego, jak tylko przemieszane słowa albo też całe frazy słowne. Generujemy zatem całkiem nowy, a jednak tylko wzorowany na prototypie artykuł, który bez problemu możemy dodawać do setek, a nawet do tysięcy katalogów, blogów,stron internetowych, także w social media (w skrótowej wersji)

Inskrypcja jest tak konstruowana, tak żeby można z niej było skorzystać w celach generacji treści. Do tego służą specjalne programy. Oto przykład:

Jedną z {podstawowych|zasadniczych|fundamentalnych} form {działalności|istnienia|bytności} firmy w Internecie jest pozycjonowanie stron www. To {niezbędne|konieczne|nieodzowne}, gdy {chcemy|pragniemy|pożądamy} naszą stronę {rozreklamować|rozpowszechnić|zareklamować} w Internecie na {szerszą|większą|efektywniejszą} skalę.

Jak widać wyżej, synonimy poszczególnych wyrazów, są przedstawione w klamrach i oddzielone poziomą linią (kombinacja klawiszy shift” „|”). Nadzwyczaj istotne w takim tworzeniu tekstów, jest odpowiednie rozlokowanie spacji . W ciągu tworzenia całości, całość musi dysponować koherentną treść tak w stylistyce jak też i całej budowie zdań. Generatory tzw. „Mieszarki” tekstów, odczytują poszczególne wyrazy i wg. ustalonego algorytmu, układają je, tworząc różne treści aż aż do momentu wykorzystania wszystkich kombinacji słów.

Należy również zauważyć, że tą technikę można zastosować także do całych fraz. I tak np.:

{Oprócz tego|Ponadto} {realizujemy|wdrażamy|projektujemy} także {strony internetowe|sklepy internetowe e-commerce},

W powyższym przykładzie zastosowano syntezę trzech wyrazów. Dla tych, którzy chcą sformować druk w coraz w wyższym stopniu rozbudowany, a co za tym idzie, dający więcej wersji, dobrym sposobem jest aplikowanie synonimiczności całych zdań. Należy pamiętać, iż np. w tekście mającym 2000 znaków, takich zdań nie może istnieć wiele, bo nie podlegają one podwójnej synonimiczności.

Przydatnym narzędziem, podczas pracy tego rodzaju, jest program do generowania synonimów, gdzie wpisujemy poszczególny wyraz i pojawią się nam wyrazy bliskoznaczne. Natomiast same generatory tekstów – „mieszarki” treści, znajdziemy w internecie nawet na stronach online. Dostępne są też wersje na komputer.

Stosując takie rozwiązania dla celów pozycjonowania stron www, zaoszczędzamy wiele czasu. Co prawda wyszukiwarki są w stanie rozpoznać teksty tego typu, lecz jeśli są one sprytnie ułożone, to z ich indeksacją nie będzie problemów. Takie techniki jak wyżej, najczęściej są stosowane przez pozycjonerów, dla dokonywania wpisów do katalogów i stron z artykułami lub tzw. Precli.
Budowanie marki wizerunku w internecie - logo logotypy

 

 

 

 

Dla wszystkich zainteresowanych usługami reklamowymi, promocją w internecie  zapraszamy www.departament.org