IDN-owe .EU: już możesz zarejestrować sobie domenę gżegżółka.eu

Firma EuroDNS ogłosiła rozpoczęcie fazy prerejestracji dla IDN-owych domen .eu, czyli takich, które wykorzystują inne niż łacińskie znaki. Obowiązuje zasada ?kto pierwszy, ten lepszy?. Etap ten dotyczy wyłącznie osób fizycznych i prawnych mających swoje siedziby na terenie Unii Europejskiej.

?Uruchomienie IDN-ów w ramach puli domen .EU to duży krok naprzód dla firm oraz osób prywatnych w Europie. Implementacja będzie dotyczyć 23 oficjalnych języków Unii Europejskiej ze wszystkimi znakami niełacińskimi. Warto zaznaczyć, że nie planujemy fazy Sunrise. Dlatego wszyscy zainteresowani, głównie właściciele znaków towarowych, powinni już teraz rezerwować swoje adresy? ? powiedział dyrektor generalny EuroDNS, Xavier Buck.

Rejestracji można dokonywać za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej firmy. Z pełną listą obsługiwanych niełacińskich znaków można znaleźć tutaj. Są wśród nich wszystkie znaki wykorzystywane przez alfabet języka polskiego i mnogość innych, dość nietypowych liter i ligatur ? zaskakuje jednak nieobecność niemieckiego ß (scharfes es).

?Umiędzynarodowione domeny są szczególnie ważne dla puli .EU? ? potwierdził dyrektor generalny EURidu, Marc Van Wesemael. ?EURid wspiera wszystkie 23 oficjalne języki Unii Europejskiej (?). Promowanie rozwoju IDN-ów jest dla nas naturalne? ? dodał.

Warto pamiętać, że nie można łączyć w ramach jednego adresu znaków pochodzących z różnych zbiorów narodowych. Niektóre elementy są po prostu tak bardzo do siebie podobne, że można by ich od siebie nie odróżnić. Maksymalna długość nazwy domeny to 63 znaki ? po konwersji na format ACE obsługiwany przez system DNS. Więcej informacji na temat technicznych ograniczeń można znaleźć na stronie www.eurid.eu/en/eu-domain-names/idns-eu/idn-technical-limitations.

Normalne rejestracje umiędzynarodowionych domen .eu rozpoczną się 10 grudnia 2009 roku.

Źródło: EuroDNS.eu, EURid.eu, DomainNews.com