Eksperyment z gimnazjalistami w SecondLife Polska – edukacja w second Life

Nasz eksperyment, który postanowiłyśmy przeprowadzić z wybranymi uczniami gimnazjum ma za zadanie sprawdzić czy SL może pomóc nieśmiałym w kontaktach z żywymi ludźmi. Podczas tworzenia naszego eksperymentu organizujemy spotkania, które za każdym razem wzbogacają nas w nowe doświadczenia i przemyślenia. Dzięki nim dostrzegamy nową metodę ośmielania młodzieży jaka jest SL. Wyniki naszego eksperymentu zostaną przedstawione po spotkaniu głównym, które odbędzie się w czwartek 27.11.08r. o godz. 18.00. I wtedy zobaczymy czy SL moze pomóc osobom nieśmiałym stać się otwartymi ludźmi.

Grupa projektowa: Aleksandra Loranc, Justyna Harat, Zuzanna Harat, Aleksandra Wiktorska, Magdalena Sajak (I rok NPiWP)
Grupa docelowa: gimnazjaliści – na przykładzie 4 uczniów gimnazjum.
Cele planowane: stworzenie tutoriala online, wprowadzenie uczniów w środowisko SL, ułatwienie uczniom nieśmiałym autoprezentacji, tworzenia własnego wizerunku, pokonywania kompleksów. Przeprowadzenie eksperymentu,
Wnioski: zaplanowane cele zostały zrealizowane.
Blog może być kontynuowany. Nie wszystkie osoby z grupy badawczej ośmieliły się w „realu”. Wydaje nam ię, że dłuższy projekt dałby jeszcze lepsze rezultaty. W SL wszyscy nawiązali z sobą kontakty, jednak w życiu realnym nie wszyscy uczestnicy byli tak otwarci.
Silne strony: łatwość komunikacji w SL, stworzenie ciekawego tutoriala w bloggerze. Uczniowie chętnie spotykali się w SL.
Słabe strony: w życiu realnym młodzież nie wykazywała takiej śmiałości jak w SL, opór psychologa szkolnego przed autoprezetacją w sieci, niska wiedza początkowa z zakresu TI
Refleksje: zdobycie umiejętności i doświadczenia w tworzeniu i wykorzystaniu bloga, ciekawego środowiska SL, wiedzy na temat problemów wychowawczych z młodzieżą nieśmiałą, umiejętności pracy zespołowej. Projekt był ciekawym doświadczeniem, dał nam wiele satysfakcji z pracy z uczniami, chętnie spędzaliśmy czas w SL i chętnie tworzyłyśmy serwis; nauczyłyśmy sie odpowiedzialności za pracę, bardzo zależało nam na dobrych efektach eksperymentu.