Motywatory

NLP Zaawansowane Techniki – Metamodel i Rozbrajanie presupozycji

Pokonaj bariery w komunikacji Zapewne nieraz zdarzyło Ci się napotkać na pewne trudności podczas komunikacji z innymi ludźmi. Bywa czasem tak, że mimo usilnych chęci rozmówcy nie mogą dojść do porozumienia. Jedna osoba mówi coś, co według niej jest oczywiste, natomiast druga reaguje na to całkowicie wbrew intencji tej pierwszej, nic nie rozumie, interpretuje błędnie lub nawet się obraża. Dlaczego ... Read More »

Czym są submodalności? oraz Umysł. Jak z niego wreszcie korzystać? Richard Bandler

W języku NLP często używamy słowa: submodalności. Oznacza ono rozróżnienia w ramach jednego z systemów reprezentacji (wzrokowy, słuchowy, kinestetyczny), które stanowią najmniejsze elementy składowe myśli. Opisując jakąś scenę, możesz znaleźć w niej wiele szczegółów na które najczęściej nie zwraca się uwagi. Przypominając sobie np. wczorajszą rozmowę ze znajomym, możesz zauważyć w jakich kolorach jest ta scena, czy jest jasna czy ... Read More »

Informatyka na wesoło:)

Telefon do biura obsługi: – Internet nie działa. Nie otwierają się strony! – A żaróweczka na modemie świeci? – Świeci. Tyle, że to nie jest żaróweczka, tylko dioda półprzewodnikowa! – Tak, proszę wybaczyć, problem leży po naszej stronie… Siedzi trzech gości w łódce na środku jeziora. Połowy nocne, wędki w wodzie, spokój, sielanka, powoli zaczyna się rozwidniać. Jeden z wędkarzy ... Read More »

Czym jest NLP?

NLP jest cał­ko­wi­cie uni­kal­nym, syner­gicz­nym połą­cze­niem cyber­ne­tyki, neu­ro­lo­gii, ofe­ru­ją­cym prak­tyczne metody bły­ska­wicz­nego roz­woju oso­bi­stego. Jest to bar­dzo sze­roka dzie­dzina, któ­rej uczy się w prak­tycz­nie każ­dym kraju na naszej pla­ne­cie, mająca wpływ na psy­cho­lo­gię, lin­gwi­stykę, komu­ni­ka­cję w biz­ne­sie, tre­ningi, edu­ka­cję i inne obszary. NLP zaczęło się ponad 25 lat temu i obec­nie jest bar­dzo róż­no­rodne z roz­ma­itymi ?szko­łami? na całym świecie. ... Read More »

Motywacja Czym jest i jak ją wzbudzić w łatwy i naturalny sposób (nawet jeśli uważasz, że w Twoim przypadku to nie zadziała)

Przypomnij sobie, jak często zdarza Ci się zmuszać do wykonywania określonych czynności. Nie ważne czy jest to praca, porządki w domu, zmywanie czy pakowanie… Wiesz o czym mówię… A teraz wyobraź sobie jak by to było, gdybyś była w stanie zamienić uczucie zniechęcenia w dziką motywację do działania… Jak bardzo było by to przydatne dla Ciebie? Zanim omówię konkretne sposoby ... Read More »

Inspirujące filmy, które wyprowadzą Cię z kryzysu – The Opus

Wieczorny wiatr wiał od morza. Mały chłopiec wychylał się przez barierkę na statku, aby obserwować uciekające fale. Jego wzrok wędrował po zamglonym horyzoncie. Gdzieś tam zostawił wszystko, co znał, a teraz płynie w nieznane. Wilgotny wiatr pachniał intensywnie. Chłopak wziął głęboki wdech, gdy nagle z oddali dobiegła go niezwykła melodia? Wstrzymał oddech, aby uchwycić jeszcze klika taktów. Odwrócił się gwałtownie ... Read More »

Poznaj sekret zarabiania w sieci i zaplanuj perfekcyjnie przyszłość Twojej Internetowej Firmy.

Poznaj sekret zarabiania w sieci i zaplanuj perfekcyjnie przyszłość Twojej Internetowej Firmy. Witaj obecny albo przyszły właścicielu internetowego biznesu. Jeżeli doczytasz ten tekst do końca, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że powinienem przywitać się inaczej: Witaj obecny lub przyszły właścicielu dochodowego biznesu w sieci! Jeżeli myślisz o stałym i pewnym dochodzie płynącym strumieniem z Internetu, to dowiedz się… Jak brak jednej ... Read More »

Życiowe cele – poradnik

Ustalanie celów życiowych jest początkiem drogi do osiągnięcia jakiegokolwiek sukcesu (dlatego też stało się podstawą zarządzania w biznesie). Jeśli nie wiesz dokąd chcesz iść, ciężko będzie tam trafić, a nawet jeśli trafisz, to nie będziesz wiedział, że to właśnie to miejsce. Ustalanie życiowych celów jest wyobrażaniem sobie swojej wymarzonej przyszłości, a zapisanie tych ustaleń będzie Cię wielokrotnie motywowało do działania ... Read More »